Jiandikishe Ingia

Search by Name
Aina:
Kwa ajili ya:
Nchi:
Dalali:

Mkoa:
Eneo:
Fedha:


Kiwango cha Bei Bei ya Juu
Bei ya Chini


Mali Zinazo Tafutwa
wanted house for rent , Makongo - Dar es salaam. [Shitaki ]
for rent
  • Imewekwa na David Lema
    1 week ago
  • Bei ya juu 600K Bei ya chini 550K TZS
  • 785670084 dmelema@gmail.com
  • Maelezo Zaidi
<< Fungua Zaidi >>