Ingia

Search by Name
Aina:
Kwa ajili ya:
Nchi:
Dalali:

Mkoa:
Eneo:
Fedha:


Kiwango cha Bei Bei ya Juu
Bei ya Chini


Mali Zinazo Tafutwa
wanted apartment for rent , Msasani - Dar es salaam. [Shitaki ]
for rent
  • Imewekwa na I birdi
    41 days ago.
  • Bei ya juu 1.6K Bei ya chini 1.4K USD
  • 0654274566 birdi528@hotmail.com
  • Maelezo Zaidi
<< Fungua Zaidi >>